Dostosowanie do RODO

25 maja 2018 weszła w życie ustawa o ochronie danych osobowych, zwana RODO. Zdecydowana większość właścicieli stron internetowych powinna rozważyć zrobienie audytu zgodności z powyższą ustawą. Dotyczy to szczególnie sklepów internetowych i witryn z formularzami / ankietami. Naszym celem jest sprawdzenie, znalezienie wszelkich uchybień oraz przedstawienie ich w jasnej i czytelnej formie właścicielowi strony. Jeśli takowy wyrazi chęć dalszej współpracy, podejmiemy się (oczywiście po uprzedniej wycenie i omówieniu zakresu działań) naprawy wszelkich nieprawidłowości.