Raspberry Pi jako Zabbix Proxy

By | 10 sierpnia 2019

Raspberry Pi zyskują co raz większą popularność, a to dzięki małej wielkości, dużym możliwościom i niskiej cenie. Przedstawię poniżej krótką instalację zabbixa-proxy, czyli „modułu” umożliwiającemu monitorowanie urządzeń umieszczonych wewnątrz naszej sieci bez dostępu po publicznym adresie IP. Przystępujemy więc do instalacji i wstępnej konfiguracji.

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/raspbian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.2-2%2Bbuster_all.deb
dpkg -i zabbix-release_4.2-2+buster_all.deb
apt-get install zabbix-proxy-mysql

Następnym krokiem jest konfiguracja bazy danych.

mysql
create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
grant all privileges on naszabazadanych.* to naszuzytkownik@localhost identified by 'naszetrudnehaslo';
quit
zcat /usr/share/zabbix-proxy-mysql/schema.sql.gz | mysql zabbix

Następnie musimy wyedytować plik konfiguracyjny tj. „/etc/zabbix/zabbix_proxy.conf” i ustawić następujące parametry:
– Server
– Hostname
– DBHost (domyślnie localhost)
– DBName
– DBUser
– DBPassword
– ProxyMody (0 aktywny-domyślnie, 1 pasywny)

Musimy pamiętać na końcu o uruchomieniu usługi i włączeniu autostartu.

systemctl enable zabbix-proxy
systemctl start zabbix-proxy

Oczywiście nie możemy zapomnieć o dodaniu proxy w samym Zabbix-ie 🙂